Vpn Cho Torrenting

6 VPN tốt nhất (TRULY MIỄN PHÍ) cho Torrenting và P2P (Bản cập nhật năm 2021)

Torrent client là một phần mềm để tải xuống các tệp sử dụng P2P (giao thức ngang hàng). Ứng dụng khách torrent cho phép bạn tìm tệp trực tuyến, tải xuống nhanh chóng và quản lý tất cả ở một nơi có thể truy cập.