Các Khóa Học Về Hiệu Ứng Hình Ảnh

Các Khóa học & Lớp học Trực tuyến về Hiệu ứng Hình ảnh Tốt nhất (VFX) (Miễn phí / Trả phí)

Hiệu ứng hình ảnh là quá trình hình ảnh được tạo ra hoặc điều khiển bên ngoài bối cảnh của cảnh quay người thật trong quá trình làm phim và sản xuất video. VFX không còn được coi là một quá trình hấp dẫn và bí ẩn nữa, nhưng ngày nay, công nghệ này đã có sẵn cho tất cả chúng ta.