Oltp So Với Olap

OLTP so với OLAP: Sự khác biệt giữa OLTP và OLAP

OLAP là gì? Xử lý phân tích trực tuyến, một danh mục công cụ phần mềm cung cấp phân tích dữ liệu cho các quyết định kinh doanh. Hệ thống OLAP cho phép người dùng phân tích thông tin cơ sở dữ liệu từ nhiều d