Kiểm Tra Dựa Trên Mô Hình

Hướng dẫn kiểm tra dựa trên mô hình: Là gì, Công cụ & Ví dụ

Kiểm thử dựa trên mô hình là một kỹ thuật kiểm tra trong đó hành vi thời gian chạy của một phần mềm đang được kiểm tra được kiểm tra dựa trên các dự đoán được đưa ra bởi một đặc tả chính thức.