Sách Linux

15 Sách Linux TỐT NHẤT (Cập nhật năm 2021)

Linux là một hệ điều hành dựa trên UNIX và được giới thiệu lần đầu tiên bởi Linus Torvalds. Nó dựa trên Nhân Linux và có thể chạy trên các nền tảng phần cứng khác nhau được sản xuất bởi Intel, MIPS, HP, IBM,