Phỏng Vấn Itil Q & A

53 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn ITIL hàng đầu

ITIL là viết tắt của Thư viện Cơ sở Hạ tầng Công nghệ Thông tin là một tập hợp các hướng dẫn giúp các chuyên gia Phần mềm cung cấp các dịch vụ CNTT tốt nhất. Các hướng dẫn này là các phương pháp hay nhất được thu thập, quan sát và tổng hợp lại theo thời gian để cung cấp các dịch vụ CNTT chất lượng.