Hướng Dẫn Lập Trình Chức Năng

Lập trình chức năng là gì? Hướng dẫn với ví dụ

Lập trình chức năng là gì? Lập trình chức năng (còn gọi là FP) là một cách nghĩ về việc xây dựng phần mềm bằng cách tạo ra các chức năng thuần túy. Nó tránh các khái niệm về trạng thái được chia sẻ, dữ liệu có thể thay đổi được