Giao Diện Người Dùng Vs. Kiểm Tra Phụ Trợ

Kiểm tra giao diện người dùng Vs. Kiểm tra phụ trợ: Sự khác biệt là gì?

Kiểm thử giao diện người dùng là gì? Kiểm thử giao diện người dùng là một loại kiểm thử kiểm tra lớp Trình bày của Kiến trúc 3 cấp. Theo thuật ngữ của giáo dân, bạn đang kiểm tra GUI - bất kỳ thứ gì hiển thị trên sc