Cây Quyết Định Trong R

Cây quyết định trong R | Cây phân loại & mã trong R với ví dụ

Cây Quyết định là gì? Cây quyết định là thuật toán Machine Learning đa năng có thể thực hiện cả nhiệm vụ phân loại và hồi quy. Chúng là những thuật toán rất mạnh mẽ, có khả năng phù hợp với hoàn thành