Ddr3 Vs Ddr4

DDR3 và DDR4: Phải biết sự khác biệt

RAM là bộ nhớ của máy tính có thể được đọc và thay đổi bất kỳ lúc nào. Thông tin được lưu trữ trong loại Bộ nhớ này sẽ bị mất khi nguồn cung cấp cho PC hoặc máy tính xách tay bị tắt. Nó được gọi là Bộ nhớ chính hoặc Bộ nhớ tạm thời hoặc bộ nhớ đệm Bộ nhớ hoặc Bộ nhớ dễ bay hơi của hệ thống máy tính.