Thử Nghiệm Cyclomatic

Độ phức tạp chu kỳ của Mccabe: Tính toán bằng Đồ thị dòng chảy (Ví dụ)

Độ phức tạp Cyclomatic là một số liệu phần mềm được sử dụng để đo độ phức tạp của một chương trình. Số liệu này, đo lường các đường dẫn độc lập thông qua mã nguồn chương trình. Nhiều công cụ có sẵn để xác định độ phức tạp của ứng dụng.