Phỏng Vấn C ++ Q & A

24 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn C ++ hàng đầu

1) Giải thích lớp trong C ++ là gì? Một lớp trong C ++ có thể được định nghĩa là một tập hợp các hàm và dữ liệu liên quan dưới một tên duy nhất. Nó là một bản thiết kế của các đối tượng. Một chương trình C ++ có thể bao gồm bất kỳ số nào50 câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn C # hàng đầu cho năm 2021

Các câu hỏi phỏng vấn sau đây dành cho người mới bắt đầu và người dùng có kinh nghiệm 1. C # là gì? C # là một ngôn ngữ hướng đối tượng, nhập an toàn và được quản lý, được biên dịch bởi .Net framework để tạo Microsoft In